Privacy Policy - Spill Control Rental B.V.

1. Verzamelen van Persoonsgegevens
1.Bij het aanvragen van een offerte, advies of andere diensten kan Spill Control Rental B.V. persoonsgegevens verzamelen, waaronder naam, contactgegevens en bedrijfsinformatie.
2.Persoonsgegevens worden alleen verzameld voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven doeleinden en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

2. Gebruik van Persoonsgegevens
1.Persoonsgegevens worden gebruikt voor het verstrekken van gevraagde diensten, zoals het opstellen van offertes, het verstrekken van advies, en het leveren van producten.
2.Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij daar uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. Beveiliging van Persoonsgegevens
1.Spill Control Rental B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, of openbaarmaking.

4. Inzage en Correctie van Persoonsgegevens
1.Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend via de contactgegevens op de website.

5. Cookies
1.De website van Spill Control Rental B.V. maakt gebruik van cookies. Deze worden gebruikt voor het verbeteren van de gebruikerservaring en het verzamelen van statistieken over het gebruik van de website.

6. Wijzigingen in het Privacybeleid
1.Spill Control Rental B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Gewijzigde versies worden op de website gepubliceerd.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 18-01-2024.