Hoe kunnen watersporters bijdragen aan het behoud van natuur en milieu? Het Watersportverbond geeft advies om ons water schoon te houden;

Gemorste brandstof, alsnog duur betaald
Watersporters zijn bereid bij tien tot twintig eurocent per liter meer te betalen bij het pompstation op het water dan bij de reguliere tankstations voor auto’s en vrachtwagens, want gesjouw met jerrycans is dan niet meer nodig. Maar dan moet dat tankstation er wel zijn en dat is niet altijd het geval!

De jerrycan in opmars
Het aantal tankstations voor de pleziervaart is door teruglopende winstmarges en strengere wet en regelgeving de laatste tijd drastisch afgenomen...

De S.C.R. Lekmat 2.0

Ons allernieuwste product op de markt is officieel in de verkoop gegaan! Naar een lang proces van bedenken, testen en proberen bij klanten is onze nieuwste product eindelijk daar. De S.C.R. Lekmat 2.0. Er zijn sinds de lekmat 1.0 verschillende vragen geweest of er nog een nieuwe versie kwam van de lekmat, daarna zijn wij enige tijd druk bezig geweest met het bedenken van de allernieuwste lekmat. En nu mogen we het eindelijk naar buiten brengen!

 

Om olievlekken op te ruimen van de straat zijn er verschillende middelen welke te gebruiken zijn om deze te verwijderen. Voor kleine incidenten zijn er schoonmaakmiddelen zoals zuiveringszout of afwasmiddel welke u kunt mengen met warm water. Met een staalborstel kunt u de kleine vlekken vervolgens wegschrobben.

=> Maar ! Wat als u grotere vlekken op uw stoep, werk terrein of op het asfalt heeft veroorzaakt, hoe gaat u dan te werk? Met andere woorden bent u een professional dan zijn onze producten zeer geschikt voor u om toe te passen in de chemische en petrochemische industrie, offshore, scheepvaart en vele andere industrieën.

Het gebruik van een lekbak is verplicht bij het verrichten van bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten, de kans op bodemverontreiniging moet sowieso tot een verwaarloosbaar minimum worden teruggebracht. In het Activiteitenbesluit zijn deze verplichte maatregelen en voorzieningen om de bodemrisico's bij bodembedreigende activiteiten verwaarloosbaar te maken, terug te lezen.

Het Activiteitenbesluit is voorzien van regels voor het inspecteren van vloeistofdichte vloeren en verhardingen, het uitvoeren van bodemonderzoek en de benodigde maatregelen. Per activiteit is aan de hand van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) het vereiste voorzieningenniveau bepaald.

BREDA – Een boete van 500 euro voor het morsen van olie of benzine tijdens een kartwedstrijd in een paddockplaats? In België gebeurt het al en op de circuits van Eindhoven en Berghem gaat het binnenkort ook gebeuren. Milieumaatregelen zijn er voor ons allemaal. Met behulp van een zogenaamde lekmat en de absorptiematerialen van Spill Control Rental kan een boete worden voorkomen en ben je ook nog eens milieubewust met je sport bezig.

Uitgegeven door Bas Kaligis 

Wist u dat:

Het uitgangspunt in het Activiteitenbesluit is dat er een verwaarloosbaar bodemrisico moet zijn. Dit is een doelvoorschrift. Bedrijven dienen te voorkomen dat er bodemverontreiniging ontstaat. De ondernemer neemt zijn eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft het kiezen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Het gaat dan om de keuze van vloeistofdichte of vloeistofkerende voorzieningen in combinatie met incidentenmanagement.

Bron: SIKB

Risico's op milieuschade is groter dan u denkt. Lees hier meer.

Veel ondernemers onderschatten het risico van milieuaansprakelijkheid. Lees hier meer.

Milieu schade - Voorkomen is beter dan genezen

EU environmentDe overheid stelt nog altijd dat bedrijven zich beter moeten wapenen tegen de (financiële) gevolgen van milieuschade. Veel bedrijven kennen de nieuwe verantwoordelijkheden die voortvloeien uit een EU-richtlijn over milieuschade nog niet optimaal. 

In 2004 is de Europese richtlijn Environmental Liability Directive (ELD) ingevoerd. Bedrijven kunnen niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor milieuschade als gevolg van opzet of nalatig handelen (schuldaansprakelijkheid), maar ook voor schade die niet doelbewust is veroorzaakt (risicoaansprakelijkheid).

Veel bedrijven zijn zich hiervan onbewust – zo bleek ook bij de afwikkeling van de grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011. De EU evalueert de ELD dit jaar. Brussel spreekt onder meer over een mogelijke verplichte verzekering, omdat financiële zekerheid na milieuschade (‘de vervuiler betaalt’) een belangrijk uitgangspunt van de richtlijn is.

Bron: verbond van verzekeraars