Milieu schade - Voorkomen is beter dan genezen

EU environmentDe overheid stelt nog altijd dat bedrijven zich beter moeten wapenen tegen de (financiële) gevolgen van milieuschade. Veel bedrijven kennen de nieuwe verantwoordelijkheden die voortvloeien uit een EU-richtlijn over milieuschade nog niet optimaal. 

In 2004 is de Europese richtlijn Environmental Liability Directive (ELD) ingevoerd: bedrijven kunnen niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor milieuschade als gevolg van opzet of nalatig handelen (schuldaansprakelijkheid), maar ook voor schade die niet doelbewust is veroorzaakt (risicoaansprakelijkheid).

Veel bedrijven zijn zich hiervan onbewust – zo bleek ook bij de afwikkeling van de grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in 2011. De EU evalueert de ELD dit jaar. Brussel spreekt onder meer over een mogelijke verplichte verzekering, omdat financiële zekerheid na milieuschade (‘de vervuiler betaalt’) een belangrijk uitgangspunt van de richtlijn is.

Bron: verbond van verzekeraars

Wat kunt u doen om een milieu schade te voorkomen?

  • Gebruik een vloeistofdichte vloer ter voorkoming milieu boete schade
  • Gebruik een vloeistofkerende vloer
  • Gebruik een opvouwbare lekbak of lekmat om milieu boete schade te voorkomen
  • Huur tijdelijk een opvouwbare lekbak of mat
  • Gebruik absorptiemateriaal

Het grote onderscheid wordt gemaakt doordat een vloeistofkerende vloer tijdelijk vloeistoffen tegenhoudt en opvangt, terwijl een vloeistofdichte vloer gedurende langere tijd vloeistoffen tegenhoudt en opvangt. Een vloeistofdichte vloer is afgewerkt met een speciale coating welke olie en vloeistoffen niet doorlaat.

Opvouwbare mobiele lekbakken vouwt u voordat u gaat werken met vloeistoffen en olie, vervolgens zet u een poortjes systeem om het zeil, u rijdt het voertuig of machine in de ontstane lekbak en vouwt u het zeil om deze rekken en trekt u het zeil met een spanband aan. Heeft U tijdelijk een lekbakken of opvangbakken nodig om vloeistoffen en of olie op te vangen tijdens onderhoud, inspectie of andere werkzaamheden? Dan is huren wellicht een oplossing voor U.

milieu : ruim lekkages op 

Voor een juiste keuze kunt u bijvoorbeeld kiezen voor het merk PIG®, zij leveren absorptiemateriaal in speciaal daarvoor gemaakte Spill Control kits om lekkages op te absorberen en op te ruimen. Absorptie kussens, doeken, slangen en korrels geleverd in een caddy, container of draagbare tas. Zo heeft u naast de lekbak een extra middel om directe lekkages, spillages, morsingen op te vangen en op te ruimen.

Voorkom een Milieu boete voor lekkages ook als particulier

De wet schrijft: Wanneer een particulier handelingen verricht, met betrekking tot bijvoorbeeld een auto of motor, waardoor de bodem wordt of mogelijk kan worden vervuild of aangetast zonder voorafgaand maatregelen te treffen om de verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken, kan men rekenen op een fikse boete.